13 września 2018, 16:7:32

Nowy system dopłat skierowany jest do mieszkańców, którzy nie złożyli wniosku o udział w PONE lub złożyli wniosek a z różnych przyczyn, również losowych, są zmuszeni do wymiany swoich źródeł ciepła w roku bieżącym.

kominy

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy nr L/844/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. Gmina Miasta Tychy uruchamia nowy system udzielania dotacji podmiotom będącym właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnych, którzy zmienią system ogrzewania oparty na paliwie stałym, stanowiący jedyne czynne źródło ogrzewania, na kotły do ogrzewania proekologicznego. Zasady udzielania dofinansowania zostały określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały.

Nowy system dopłat stanowi uzupełnienie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tychy i skierowany jest do mieszkańców, którzy nie złożyli wniosku o udział w PONE lub złożyli wniosek a z różnych przyczyn, również losowych, są zmuszeni do wymiany swoich źródeł ciepła w roku bieżącym.

Dofinansowanie obejmuje wymianę wyłącznie nieekologicznych pieców/kotłów węglowych do 4 klasy na:

kotły gazowe
podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej
piece zasilane prądem elektryczny,
pompy ciepła,
kotły na paliwo stałe lub biomasę 5 kategorii (wg PN-EN 303-5:2012).
 

Wysokość dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania wynosi 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 5000,00 zł dla jednego budynku jednorodzinnego.

Łączny koszt realizowanej inwestycji nie może być niższy niż 10.000 zł.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny przed rozpoczęciem planowanej inwestycji złożyć w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w druku wniosku.

Nabór wniosków trwać będzie w roku bieżącym od 17 września do 15 października.

Kolejny nabór prowadzony będzie się od 2 stycznia do 15 października 2019r. lub do wyczerpania środków miasta przeznaczonych na ten cel.

Instalacja nowego urządzenia może nastąpić po zawarciu umowy pomiędzy wnioskodawcą         a Gminą Miasta Tychy.

Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Tychy  www.umtychy.pl/niskaemisja lub w sekretariacie Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, VIII piętro, pokój 803.
UWAGA: PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE KOMPLETNE WNIOSKI.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×