15 maja 2017, 12:49:21

W listopadzie 2017, wraz z aktualizacją Programu ograniczenia niskiej emisji, zaczął obowiązywać nowy regulamin dofinansowania wymiany źródła ogrzewania oraz – po raz pierwszy w Tychach – termomodernizacji.

smog

Założenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)

Uchwała Rady Miasta Tychy (nr XLI/677/17, z 26 października 2017 r.), wprowadza w życie „Aktualizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2023”.

W porównaniu z poprzednimi latami obowiązywania PONE, najważniejsze zmiany dotyczą:

  • zwiększenia kwoty dofinansowania na: wymianę kotłów węglowych na gazowe, podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej lub instalację pomp ciepła
  • nowej możliwości jaką jest dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych, tj. docieplenie ścian, dachu lub stropodachu oraz wymianę okien)

Zasady przyznawania dofinansowania ustalone są w Regulaminie określającym zasady wymiany źródeł ciepła, działań termomodernizacyjnych oraz montażu instalacji OZE w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – etap III, zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/347/17 w dniu 14 listopada 2017r. 

Nowy PONE promuje wymianę węglowych urządzeń grzewczych na ogrzewanie gazowe lub ciepło systemowe. Dotacje w tym przypadku wynoszą nawet 80% przyjętych nakładów na wymianę (do 9600 zł brutto).

Wysokość dofinansowania do poszczególnych działań kształtuje się następująco.

 

Nabór wniosków do programu

Nabór wniosków na termomodernizację budynków (ocieplenie ścian, dachów, stropodachów lub wymianę okien) prowadzony będzie w Punkcie Obsługi Klienta (POK) przy ul. Barona 30, od 29 listopada do 15 grudnia 2017 r. (Uwaga - POK czynny wyłącznie w środy, piątki i pierwszą sobotę miesiąca!)

Nabór wniosków na wymianę źródła ciepła prowadzony jest w trybie ciągłym

  • do 20 grudnia 2017 r. - w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Barona 30,
  • od 21 grudnia 2017 r.  w sekretariacie Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, VIII piętro, pok. 803.

Punkt Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (POK PONE) mieści się przy ul. Barona 30, I piętro, pok. 216. Czynny jest dwa razy w tygodniu:

  • środa: 9.00-17.00 
  • piątek: 9.00-16.00

oraz w pierwszą sobotę miesiąca: 9.00 - 13.00

Szczegółowe informacji o Programie można uzyskać u Operatora programu:

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych  (dostępny na stronie: https://ekw.ms.gov.pl). W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej.
  2. Wypis z ewidencji budynku – w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tychy).
  3. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) zgodny z załącznikiem nr 3 do Regulaminu lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
  4. Świadectwo emisyjno – energetyczne posiadanego źródła ciepła, wydane przez akredytowane laboratorium (dotyczy kotłów na paliwo stałe).

Przyjmowane są wyłącznie kompletne wnioski. 

 

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...